Unie tak plánuje vesměs to, co je prioritou vlád v jednotlivých zemích, ale ne vždy se to daří uskutečnit.

EU si například předsevzala, že bude dávat více peněz do vědy a výzkumu, do vzdělání obyvatel, zlepší efektivitu jednotlivých fondů EU, liberalizuje trh služeb a konečně ujednotí trh dopravy, energetiky a zadávání veřejných zakázek.

Brusel také chce schválit směrnici, která by sjednotila výpočet podnikových daní v jednotlivých zemí. Západní státy tím chtějí bojovat proti příliš nízkým daním v nových členských zemí EU.

Splnění tohoto programu by podle EK mělo vést ke zvýšení míry hospodářského růstu až na tři procenta HDP. Zaměstnanost v Unii by se zvýšila o šest miliónů lidí.

Podle Evropské komise je ale důležité, aby se splnily všechny body programu. To ale bude komplikované, protože by k reformám musely přistoupit všechny členské země EU.