"Na vybrané projekty poputují finanční prostředky v celkové výši 458,9 miliónů eur, na projekty z oblasti životního prostředí to bude 178,9 miliónů eur, tedy asi 5,3 miliardy korun," uvedla mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Skořepová.

Drtiva většina peněz do ekologie půjde na budování kanalizace v obcích a stavbu čističek odpadních vod. Rozšíření sítě kanalizace se dočká například Karviná nebo Beroun.

V rámci dopravních projektů vybrala komise čtyři. Největší sumu, přes 100 miliónů eur dostane Praha na dobudování části silničního obchvatu města. Srovnatelná částka půjde na modernizaci železničního úseku Červenka - Zábřeh na Moravě. EU se na financování projektů podílí asi třemi čtvrtinami, zbytek peněz musejí obce sehnat samy.

Pod Fond soudržnosti spadají programy státních úřadů, které podle zprávy ministerstva financí neprošly auditem, a nebyly tak dostatečně na čerpání peněz připraveny. Ministerstva slibovala, že vše napraví, aby nehrozilo, že by obce pak musely peníze vracet zpět.

Vybrané projekty financované z Fondu soudržnosti
místo projekt suma (v mil. eur)
Karviná rozšíření kanalizace 17,6
povodí řejky Radbuzy Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky 18,1
Karlovy Vary regionální vodohospodářský projekt 6,4
Příbram úprava čističky odpadních vod 6,3
Plzeň doplnění vodohospodářské infrastruktury města 39,1
Břeclavsko rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje 37,4
povodí Moravy Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy 15,6
povodí Lužické Nisy Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí 20,7
Beroun rozšíření kanalizace 8,0
Klatovy čisté město 9,6
Kroměříž dálnice D1 - úsek Kroměříž východ - Kroměříž západ 39,1
severní Morava Rychlostní komunikace R48 Dobrá - Tošanovice - Žukov 37,1
Praha Obchvat Prahy, úsek 514 Lahovice - Slivenec 103,2
severní Morava Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě 100,1
Praha Technická pomoc Řídícímu orgánu Fondu soudržnosti 0,5