Součástí europasu bude pět dokumentů, které potvrzují, jakého vzdělání jejich majitel dosáhl, jaké má schopnosti, jazykovou a odbornou kvalifikaci a také zkušenosti na evropském trhu práce.

Podoba europasu bude stejná pro celou EU a také bude platit ve všech členských státech.

Uchazeč se jím nemusí prokazovat, ale pokud tak učiní, jeho potenciální zaměstnavatel o něm získá přehlednější a podrobnější informace. Jak říká manažerka českého centra Miroslava Salavcová, zájemci se tam budou moci poradit o práci a dokumentech.

Centrum sídlí na adrese Weilova 1271/6, Praha 10. Kontaktovat ho lze e-mailem salavcova@nuov.cz nebo telefonicky 274 862 251.