OSN uvádí, že počet obyvatel v Evropě by jinak v letech 1995 až 2000 poklesl o 4,4 miliónu. Nepříznivý vývoj zachránili právě imigranti, kterých v tomto období přišlo pět miliónů. Přesto je to podle studie do budoucna málo.

I kdyby se mezi roky 2000 až 2050 přistěhovalo na starý kontinent šest set tisíc lidí ročně, tj. 30 miliónů, poklesne populace ve srovnání s dnešním stavem o 96 miliónů osob.

OSN v této souvislosti rovněž uvádí, že i kdyby byl vývoj pro Evropu příznivější, je téměř nemožné udržet stávající důchodové systémy v jednotlivých státech.

Evropa není připravena

Příznivější demografický vývoj kontinentu je přitom spojen se vstřícnějším postupem k přistěhovalcům, na což nejsou údajně evropské státy připraveny. Většina z členských států Evropské unie se totiž před občany nečlenských zemí spíše uzavírá, než aby jim otevřela hranice.

"Například Německo, Irsko a Lotyšsko už své imigrační zákony zjednodušily. Zjednodušily pro přistěhovalce normy a umožnily jim větší pocit politické, kulturní sounáležitosti s novou zemí," uvádí mírné náznaky ke zlepšení zpráva OSN.