Velvyslanectví USA v Evropě se o změny ve směrnici snaží již od března. Instruovaly rovněž jednotlivé ambasády, aby pověřily lobbyisty k ovlivnění dokumentu.

Patnáctého března dokonce ministr zahraničí Colin Powell vyzval své kolegy ve vládě, aby proti zpřísnění pravidel v EU oficiálně protestovali. Podle něj Brusel vytvoří "nový a velmi drahý systém".

Projde-li směrnice EP, postihne nejen výrobce chemikálií, ale především firmy, které je do Evropy dovážejí. USA odhadují, že poškodí více než třicet tisíc amerických společností. Možné škody Washington vyčíslil na 154,1 mld. USD (asi 3,853 bil. Kč).

EK dokument nazvaný REACH (Registrace, zhodnocení a autorizace chemikálií) sestavila v řinu 2003. Směrnice má nahradit více než čtyřicet dosud platných doporučení.

V roce 1981 bylo v Evropě zaregistrováno 100 106 chemikálií. EK tvrdí, že existuje reálné nebezpečí "neúměrné zátěže pro zdraví lidí a životní prostředí". Ročně na trh přichází zhruba 130 nových látek.