Duha žádá české ministerstvo životního prostředí, aby intervenovalo ve věci u slovenského ministra Laszla Mikloše.

Hnutí uvádí, že na Slovensku bylo vloni zabito 113 vlků. Letos tamní myslivci požádali o odstřel 101 medvěda. Zatím získali osmdesát povolení, a to i přesto že prokazatelně škodilo jen sedmnáct šelem.

Úřad navíc odmítá zveřejnit jména lovců, kteří zvířata zabíjejí, ani částky, které za odstřely platí.

Peníze nazmar?

Duha uvádí, že Ministerstvo životního prostředí ČR připravuje na ochranu velkých šelem nákladný záchranný program. Nebude-li ale Praha naléhat na Bratislavu, aby okamžitě ukončila vydávání povolení ke střelbě, přijdou peníze vniveč.

Na postup úředníků v SR si stěžují také tamní a polské ekologické organizace. Slovenské Lesoochranárské zoskupenie VLK včera zaslalo EK a Radě Evropy oficiální stížnost týkající se porušování Bernské úmluvy a směrnice o ochraně přírodních stanovišť.

Proti odlovu šelem v SR se bude dnes protestovat také před slovenským velvyslanectvím ve Varšavě.