Evropská rada bude muset zaujmout stanovisko k porušení Smlouvy z Nice a Smlouvy o přistoupení 10 nových zemí, podle nichž má mít unie od 1. listopadu novou komisi o 25 komisařích. Na nejvyšší úrovni však lze podle právníků jednomyslným rozhodnutím tato ustanovení dočasně pozastavit. Barroso ostatně sdělil, že se dneškem "jaksi zastavují hodiny".

V úřadu zůstane stávající komise Romana Prodiho. Už potvrdila, že je připravena zůstat u kormidla správy unijních záležitostí, dokud Evropský parlament neschválí novou evropskou exekutivu. Formálně jí musí mandát prodloužit Rada EU na návrh předsednické země.

Nové kolo jednání o komisařích

Barroso nyní povede konzultace se šéfy států a vlád. Vlády členských zemí navrhnou své komisaře. Předpokládá se, že většina vyšle do EK stejné osobnosti. Barroso však zřejmě bude v některých případech trvat na změnách. Na tiskové konferenci řekl, že míra změn bude "nezbytná a dostatečná".

Vyměněno bude asi více komisařů

Z toho lze vyvodit, že se zaměří na ty politiky, kteří byli ve výborech EP špatně hodnoceni. Klub Evropské lidové strany ho vyzval, aby změny neomezil na samotného Rocca Buttiglioneho.

Po jednáních s vládami sestaví Barroso nový tým a oznámí jeho složení. Případní noví komisaři nebo ti, jejichž pověření resorty se případně změní, podstoupí slyšení v Evropském parlamentu. Jeho předseda Josep Borrell řekl, že nebudou opakována slyšení v případech, kdy komisař zůstane pověřen stejnou oblastí.

Kdy lze žádat o důvěru

Jakmile budou slyšení vyhodnocena, může Barrosova komise opět žádat o důvěru Evropského parlamentu. Jako první možnost se jeví příští plenární zasedání od 15. do 18. listopadu. Vzhledem k náročnosti úkolu se však mnoha pozorovatelům jeví jako pravděpodobnější až prosincová schůze.