Euro bylo zavedeno v roce 1999, avšak společné mince a bankovky byly uvedeny do oběhu až na počátku roku 2002, kdy dvanáct zemí nahradilo svá dosavadní národní platidla.

Podle EK euro především podpořilo ekonomickou integraci zemí eurozóny. Internetový portál Eurob-server poukázal na to, že euro přispělo k většímu obchodnímu propojení jednotlivých zemí a podpořilo integraci finančních trhů.

Na druhou stranu však Brusel přiznal, že se společné měně nepodařilo podpořit vyšší hospodářský růst.

Podle hlavní ekonomky z Centra pro evropské reformy v Londýně Katinky Baryschové ale pomalý růst eurozóny, který v roce 2003 dosáhl pouhých 0,4 procenta, není problémem společné měny jako takové.