V Teličkově a Byrnově "desateru" se lze třeba dočíst, co si počít, pokud občan při podpisu smlouvy přehlédl pár řádků vytištěných drobným písmem, že zaplacená záloha za vysněný zájezd se nevrací, pokud cestovní kancelář zkrachuje, anebo že od smlouvy nelze odstoupit bez vyplacení velkého penále.

"Neférové smlouvy jsou v EU zakázané. Nezáleží na tom, jakou dohodu podepíšete, ani v jaké zemi EU, unijní zákony vás chrání před tímto zneužitím," ujišťuje příručka.

Nárok na odškodnění

Spotřebitel se také dozví, že úřady v jeho vlasti nemají právo vyžadovat celní poplatky či doplatky daně z přidané hodnoty za zboží, které si koupil během dovolené v jiné členské zemi. Na evropském trhu platí rovněž zásada, že výrobek musí odpovídat prodejní smlouvě a vadné zboží můžete vrátit.

Stejně tak si lze "podle desatera" do sedmi dnů nákup rozmyslet a smlouvu zrušit. Z obecné zásady ale platí pár výjimek, například při prodeji pojistek nebo zboží, které stojí méně než 60 eur (asi 2 tis. Kč).

Zasílání nevyžádaného zboží a následné vymáhání platby EU zakazuje.

Unijní legislativa chrání zákazníka rovněž v okamžiku, kdy během dovolené cestovní kancelář zkrachuje, anebo se na letišti ukáže, že je spoj přeplněný. Poškozenému vzniká nárok na odškodnění.

Vymahatelnost v celé EU

Soubor rad o právech spotřebitelů je platný a vymahatelný ve všech 25 členských zemích EU, od Baltu po Středomoří.

Podrobné "desatero" je dostupné na internetu na adrese EU.