První varovný dopis komise zaslala Švédsku před třemi roky. Minul se ale účinkem.

Podle EK Stockholm poškozuje pravidla jednotného trhu: odlišně zdaňuje konkurenční nápoje. Dopouští se tak "nezákonného znevýhodňování zboží z dovozu".

Švédsko se brání tvrzením, že rozdílnou sazbou chrání zdraví veřejnosti. Podle něj by nápoje s vyšším obsahem alkoholu měly být zdaněny vyšší sazbou.

Za litr vína vybírá země 22 korun (asi 75 Kč) proti 14,7 koruny (asi 50 Kč) u piva.

Včera EK zahájila proti Švédsku i další právní kroky, a to ve věci zákazu volného dovozu alkoholu. Ten je navíc konzumentům prodáván jen ve speciálních, státem kontrolovaných obchodech.

Zmíněný bod údajně opět porušuje pravidla volného trhu v rámci Evropské unie.