"Lucembursko je s 34,5 jízdami na osobu a rok tou zemí, kde lidé (nejvíce) cestují železnicí. Na druhém místě je Dánsko s 28,5 jízdami," uvedl VCÖ.

Každý Rakušan přitom použije vlakový spoj 23,3krát do roka, což zemi řadí na třetí příčku.

Průměrný Čech nebo Moravan uskuteční v průměru 17,2 jízdy vlakem ročně. Například Slovákům s 11 jízdami železnicí na osobu a rok patří 14. příčka.

Na konci žebříčku je Řecko, kde každý obyvatel v průměru nasedne do vlaku jen 1,4krát za rok.

Malta a Kypr železnice vůbec nemají.

Dopravní klub připomněl, že EU zaostává za Švýcarskem, kde každý občan v průměru využije služeb drah více než 47krát ročně.