"Poprvé je tu film s profesionálním komentářem, který umožní nevidomým filmový zážitek. A když je něco poprvé, může to být podruhé potřetí... Nesmírně děkuji Ondřeji Trojanovi a společnosti Total Helpart za to, že jsme u nich našli ucho ke slyšení. Film zprostředkovává dva nejdůležitější vjemy - obraz a zvuk - a když se stane, že na straně příjemce vznikne nedostatek, je skvělé, když ze strany vysílajícího přijde pomoc," dodal Pešák.

Ondřej Trojan pak potvrdil, že Horem pádem je první, ale nikoliv poslední film, který se bude na DVD distribuovat i se zvukovou stopou komentáře, který nevidomým a slabozrakým pomůže v orientaci v ději.

"Je to pro mě hezká chvilka, která souzní s naší filozofií vyrábět filmy pro všechny. Už od Pelíšků děláme titulky pro neslyšící a doufám, že stejnou samozřejmostí budou do budoucna filmy pro nevidomé. Pro nejbližší dobu máme v plánu další film naší společnosti, ale chtěli bychom vydávat s komentářem pro nevidomé i další filmy.

V sále se zhaslo, začal film. Příjemný hlas Zuzany Stivínové podal první pomocnou ruku: "U benzínky zastavuje nákladní auto..."