Rod movies

Jak se žije obyvatelům vpravdě středoevropského regionu se rozhodl zjistit polský tvůrce Stanislaw Mucha ve snímku Střed. Navštívil místa, která si nárokují právo na geografický střed Evropy, a lidí, kteří se cítí být těmi jedinými, pravými Středoevropany.

Charakter dokumentárního road movie má také film Prosťáček Hans, v němž se režisér Peter Liechtl skrze pěší túru Švýcarskem snaží zbavit těžké nikotinové závislosti.

Magická místa navštívíme i ve filmu Suvenýry pana X., který natočili ryzí filmoví amatéři, co pomocí staré dobré "Super 8” po léta zvěčňovali zážitky z dovolené. Velmi vtipná koláž režiséra Arashe T. Riahiho.

Nostalgie a lidská práva

Zlatá ul. 83, FOTO: Film Servis Festival Karlovy

Závan nostalgie dýchne ze snímku zkušené polské dokumentaristky Ewy Borzecké Zlatá ul. 83, který líčí život obyvatel chátrajícího varšavského činžáku.

Dvouapůlhodinový korejský dokument Repatriace představuje severokorejsté špióny, kteří se ani po třicetiletém vězení nevzdali politického přesvědčení. Snímek plný silných momentů: například když se jedna z postav po čtyřicetipětiletém (!!!) věznění setká s umírající matkou. Do značné míry režisérova osobní pocta všem, kteří si i přes nepředstavitelná příkoří dokáží uchovat lidskou důstojnost.

Různé tváře náboženské víry

Jeruzalém, má lásko , FOTO: Film Servis Festival Karlovy

Dokument Jeruzalém, má lásko portrétuje tři svaté muže monoteismu. Křesťanský pouliční prorok Ted, muslim Muhammad a Žid Israel seznamují mladého dánského režiséra se specifikou svých náboženství i s charakterem "trojsvatého" města.

V krátkém snímku Kniha Ester se díky fotografiím z židovského svátku Purim a seznámíme se starozákonním příběhem o zázračném vítězství královny Ester nad krutým perským vládcem Hamanem.

Do jaké míry může být víra výsledkem vlastní (des)interpretace svatých textů ukazuje lotyšský dokument Ale hodina se blíží, jehož představiteli jsou horliví stoupenci Ježíšova učení Eriks a Daniels. V ulicích Rigy sice přesvědčují kolemjdoucí o nutnosti řídit se Biblí, ale zároveň prosí Boha o štěstí při hře na automatech a živí se šmelinou.

S trochou nadsázky lze k náboženské víře přirovnat i zapálení obyvatel italské Sienny pro tradiční koňský závod "palio”. Nizozemský dokument Poslední vítězství ukazuje, jak obrovský význam má pro obyvatele sienské čtvrti Civetta palio tradiční dostih na hlavním náměstí.

Sugestivní obrazové experimenty

Hráz pomíjivosti, FOTO: Film Servis Festival Karlovy

V letošní kolekci jsou zastoupeny také dokumenty natočené experimentálními postupy, například maďarsko-český snímek Hráz pomíjivosti, natočený na 35 mm formát. Zdánlivě nahodilé černobílé záběry života na přehradě Kopaczi jsou prodchnuté syrovou poetikou a umocněné bizarní zvukovou stopou - záznamem  zkoušky Beethovenova Egmonta v podání vesnické dechovky.

Nizozemský dokument Dny v podzemí zaznamenává práci německých horníků více než kilometr pod zemským povrchem.

Dny v podzemí, FOTO: Film Servis Festival Karlovy

Ruský režisér Pavel Medveděv nás zneklidňujícím snímkem Svatba v tichu pro změnu zavede do světa hluchých. Kamera v roli němého pozorovatele je přítomná při svatební hostině, při liturgickém obřadu v kostele a nakonec i při slavnostním odlití obřího zvonu, jehož zvuk jeho tvůrci nikdy neuslyší.

Nelichotivým zrcadlem zapomenutých míst současného Polska je film Jiný podzim. Existencialisticky laděné úvahy o údělu člověka na tomto světě jsou doprovázeny stylově i barevně proměnlivými, výmluvnými záběry.

Jako poctu ženám-rodičkám koncipovala svůj čtvrthodinový snímek Pokračování běloruská režisérka Galina Adamovič. Bolestné grimasy rodících žen střídají archivní záběry matek a dětí minulých generací...

Portréty slavných i neznámých

Mezi klasické dokumentární portréty patří v letošní kolekci snímek Akty a papriky, seznamující s tvorbou a osobností slavného amerického fotografa Edwarda Westona (1886-1958), který nalézal krásu v ladných křivkách ženských těl, v tvarech skalnatých útesů, v kráse písečných dun.

Ruský dokument Utrpení podle Mariny líčí zase pohnutý osud básnířky Mariny Cvětajevové a její život ve francouzské a pražské emigraci.

Hrdinou šestiminutového korejského snímku Pohled je polský amatérský mim Andrzej. V černobílých záběrech se nám představuje složitá Andrzejova osobnost, kterému "divadlo uvěznilo srdce".

Na hranici experimentálně pojatého portrétu se pohybuje španělský snímek Madre Cuba, který zachycuje jeden den ze života mladé kubánské ženy, která se jen těžko vyrovnává se ztrátou dítěte.

Jak těžké je dospět bez otce a postavit se na vlastní nohy ukazuje francouzský film Sedmnáct, jehož název odkazuje k věku hlavního hrdiny, mladíka Jeana-Benoita.

O dokumentu jako jisté formě "terapeutického prostředku” by se dalo uvažovat i v případě Theodory Remundové a jejího dokumentu Ničeho nelituji. V první části nazvané Standard autorka s mrazivou autentičností nahlédla do sporů v nenávratně rozvrácené rodině. Druhá část pak představuje jedinečnou "indiánskou babičku” z Moravy Danuši Pánkovou, která i přes nepřízeň osudu neztratila obří porci smyslu pro humor.

Dokumentární porota
Bruno Ascuks (předseda poroty) - Lotyšsko: jedna z vůdčích osobností lotyšského Národního filmového centra, producent nezávislé produkční společnosti "Centrums"
Alexander Gutman - Rusko: renomovaný režisér, kameraman a producent dokumentárních filmů, držitel mnoha prestižních ocenění za své snímky, zejména za film Fresky
Dennis West - USA profesor na Univerzitě v Idahu, spolupracovník mnoha odborných filmových periodik, člen poroty na řadě mezinárodních festivalů, přednáší na univerzitách v USA a Latinské Americe
Ruth Maderová - Rakousko: představitelka mladé generace rakouského dokumentu, studentka oboru filmová režie na vídeňské univerzitě, její film Struggle byl vloni vybrán do Cannes a oceněn Cenou kritiků FIPRESCI
Miroslav Janek - Česká republika: zkušený český dokumentarista (Hamsa, já jsem, Nespatřené, Bitva o život), který v roce 1980 emigroval do USA, kde spolupracoval s řadou významných dokumentaristů, např. s Godfrey Reggiem; od poloviny 90. let žije a pracuje v Čechách