ODS (devět mandátů)

 • Jan Zahradil (41) - poslanec a první místopředseda ODS. Vystudoval vysokou školu chemicko-technologickou, byl zaměstnán jako výzkumný pracovník. V roce 1991 patřil k zakládajícím členům ODS, místopředsedou strany je od listopadu 2001. V roce 1992 byl členem Federálního shromáždění. V roce 1998 se stal poslancem, je členem zahraničního výboru a pozorovatelem v Evropském parlamentu. Od roku 1998 je stínovým ministrem zahraničí ODS. Je spoluautorem Manifestu českého eurorealismu, který formuloval postoj ODS k evropské integraci. Zahradil zastupoval sněmovnu také v Konventu EU, ale na protest proti navrženému textu evropské ústavy toto shromáždění loni v červnu předčasně opustil.
 • Petr Duchoň (47) - primátor Brna. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, pracoval jako výzkumný pracovník. Členem brněnského zastupitelstva je od roku 1994, od roku 1998 je primátorem. Je pozorovatelem Výboru regionů v EU.
 • Miroslav Ouzký (45) - poslanec. Vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze. Je členem městského zastupitelstva v Kadani. Od roku 1998 je poslancem, specializuje se na sociální politiku a zdravotnictví. Je pozorovatelem v Evropském parlamentu.
 • Hynek Fajmon (36) - poslanec. Vystudoval Filozofickou fakultu UK v Praze. V letech 1994 až 1998 pracoval jako poradce ministra zahraničních věcí pro záležitosti NATO, byl ředitelem odboru na ministerstvu zahraničí a poradcem ministra obrany pro záležitosti NATO. Od roku 2001 je poslancem, působí ve výboru pro evropskou integraci a je pozorovatelem v Evropském parlamentu.
 • Nina Škottová (57) - docentka Palackého univerzity (UP) Olomouc. Vystudovala Farmaceutickou fakultu UK v Bratislavě. Pracovala na Akademii věd v Bratislavě jako vědecká pracovnice, dále jako docentka na Lékařské fakultě UP v Olomouci, od roku 1999 je přednostkou Ústavu farmakologie UP.
 • Ivo Strejček (42) - pedagog a překladatel. Vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP v Brně. Vyučuje angličtinu a překládá. Je poradcem místopředsedkyně Poslanecké sněmovny za ODS Miroslavy Němcové. V letech 1996 až 1997 byl tiskovým mluvčím premiéra Václava Klause (ODS). Je členem zastupitelstva Žďáru nad Sázavou.
 • Oldřich Vlasák (48) - primátor Hradce Králové. Vystudoval Strojní fakultu ČVUT v Praze. Pracoval jako výzkumný pracovník, projektant, později byl ředitelem soukromých společností. Od roku 1994 je radním Hradce Králové a od roku 1998 jeho primátorem. V roce 2001 byl zvolen předsedou Svazu měst a obcí ČR. Je pozorovatelem při Výboru regionů v EU.
 • Milan Cabrnoch (41) - poslanec. Absolvoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy. Pracoval jako lékař, v letech 1994 až 1998 působil na ministerstvu zdravotnictví, nejprve byl ředitelem odboru a později náměstkem. Od roku 1998 je poslancem, působí ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.
 • Jaroslav Zvěřina (61) - poslanec. Absolvoval Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové, pracoval jako vědecký pracovník, odborný lékař, psychiatr a sexuolog. V roce 1992 byl poslancem Federálního shromáždění, do Poslanecké sněmovny byl zvolen v roce 1996. Mimo jiné působí ve výboru pro evropskou integraci. V letech 1999 až 2002 byl stínovým ministrem školství ODS.

 

KSČM (šest mandátů)

 • Miloslav Ransdorf (51) - poslanec a místopředseda KSČM. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, potom přednášel dějiny filozofie a byl zaměstnancem Prognostického ústavu ČSAV. Členem komunistické strany je od roku 1972, místopředsedou byl zvolen v roce 1993. Od června 1990 byl dva roky poslancem Federálního shromáždění. Poslancem je od roku 1996, pracuje ve výboru pro evropskou integraci, v zahraničním výboru a je pozorovatelem v Evropském parlamentu. V loňském referendu podpořil vstup Česka do EU, přestože vedení KSČM doporučilo voličům, aby pro vstup do unie nehlasovali.
 • Vladimír Remek (55) - diplomat a bývalý kosmonaut. Vystudoval vojenskou leteckou akademii v Sovětském svazu. V roce 1978 se stal prvním československým kosmonautem. Z armády odešel v roce 1995 do zálohy, byl například generálním ředitelem společného podniku ČZ-Turbo-GAZ v ruském Nižním Novgorodu. Nyní je obchodním radou českého velvyslanectví v Moskvě. Byl členem KSČ, v roce 1990 musel jako voják podle zákona ukončit členství ve straně.
 • Jaromír Kohlíček (51) - poslanec. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, pracoval v teplických sklárnách. Členem Poslanecké sněmovny se stal po volbách v roce 1996, pracuje v zahraničním výboru a ve výboru pro evropskou integraci. Člen zastupitelstva města Teplice.
 • Jiří Maštálka (48) - poslanec. Studoval na lékařských institutech ve Volgogradu a v Kyjevě, pracoval ve Fakultní nemocnici v Plzni. Poslancem je od roku 1996, pracuje ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a je pozorovatelem v Evropském parlamentu.
 • Věra Flasarová (51) - politická pracovnice ÚV KSČM. Vystudovala ekonomiku na vysoké škole báňské, studovala také v Moskvě. Je členkou zastupitelstva Ostravy a Moravskoslezského kraje.
 • Daniel Strož (60) - novinář. V roce 1968 emigroval do Mnichova, kde v sedmdesátých letech založil nakladatelství Poezie mimo domov. V roce 1995 se vrátil do ČR, publikuje a je vedoucím redaktorem časopisu Obrys - Kmen. Strož je nestraník. Má německé občanství, na kandidátce je uveden pod jménem Franz Stros.

 

SNK-ED (tři mandáty)

 • Josef Zieleniec (58) - senátor. Vystudoval vysokou školu ekonomickou, pracoval mimo jiné v Ekonomickém ústavu ČSAV. V roce 1991 patřil k zakladatelům ODS a byl jejím místopředsedou. Ze strany odešel v období krize na přelomu let 1997 a 1998. Byl poslancem (1996-1997) a ministrem zahraničí (1992-1997). V listopadu 2000 se stal senátorem, když kandidoval za tehdejší čtyřkoalici (nominovala jej Unie svobody). Je členem výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a byl zástupcem Senátu v evropském Konventu. Je nestraník.
 • Jana Hybášková (38) - bývalá velvyslankyně. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, v letech 1988 a 1989 získala stipendium na Káhirské univerzitě. V roce 1990 se stala zaměstnankyní ministerstva zahraničí, do roku 1997 byla ředitelkou odboru Blízkého východu. V roce 1997 se stala velvyslankyní ve Slovinsku. V období 2001 až 2002 byla poradkyní státního tajemníky Pavla Teličky pro evropské záležitosti a poté se stala velvyslankyní ČR v Kuvajtu a Kataru. Na podzim 2003 byla odvolána za kritiku rozhodnutí české vlády stáhnout polní nemocnici z Basry. Není členkou žádné politické strany.
 • Tomáš Zatloukal (35) - ředitel gymnázia. Vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci, poté učil na gymnáziu ve Zlíně a v roce 1998 se stal ředitelem. Od roku 1999 je členem asociace ředitelů gymnázií a od roku 2002 členem městského zastupitelstva v Napajedlech. Je nestraník.

 

KDU-ČSL (dva mandáty)

 • Zuzana Roithová (51) - senátorka. Po studiu na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy nastoupila lékařskou praxi, byla například ředitelkou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a nyní vede pražskou Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Od ledna 1998 byla půl roku ministryní zdravotnictví ve vládě Josefa Tošovského. V Senátu, kam byla v roce 1998 zvolena jako bezpartijní kandidátka KDU-ČSL, se věnuje především problematice zdravotnictví. Členkou strany se stala o rok později a v letech 2001 až 2003 byla její místopředsedkyní.
 • Jan Březina (50) - hejtman Olomouckého kraje. Vystudoval vysokou školu báňskou, pracoval jako geolog. V letech 1997 až 2000 byl přednostou Okresního úřadu Olomouc, od prosince 2000 je hejtmanem Olomouckého kraje. Je pozorovatelem ve Výboru regionů EU.

 

ČSSD (dva mandáty)

 • Libor Rouček (49) - poslanec. V roce 1977 emigroval do Rakouska, kde vystudoval Vídeňskou univerzitu (specializace na mezinárodní vztahy). Mimo jiné pracoval v ústředí Socialistické strany Rakouska, vyučoval na univerzitě v Sydney a byl redaktorem Hlasu Ameriky. Po roce 1990 se podílel na tvorbě zahraniční politiky ČSSD. V roce 1998 se na čtyři roky stal mluvčím vlády Miloše Zemana (ČSSD). V červnu 2002 se stal poslancem, pracuje v zahraničním výboru a ve výboru pro evropskou integraci a je pozorovatelem v Evropském parlamentu.
 • Richard Falbr (63) - senátor. Vystudoval obchodní akademii a právnickou fakultu. Pracoval v podnicích zahraničního obchodu, učil jazyky na škole ministerstva vnitra a od roku 1969 byl zaměstnán v aparátu odborových organizací. Byl členem komunistické strany (1968 až 1971). V období 1994 až 2002 byl předsedou odborové centrály ČMKOS. V roce 1996 byl zvolen do Senátu, je pozorovatelem v Evropském parlamentu.

 

Nezávislí (dva mandáty)

 • Vladimír Železný (59) - senátor. Vystudoval Fakultu sociálních věd UK v Praze. Byl redaktorem v Československé televizi a v časopisu Technický magazín. Po roce 1990 byl mluvčím Občanského fóra, později mluvčím Občanského hnutí a české vlády. V letech 1993 až 2003 byl generálním ředitelem televize Nova. Senátorem byl zvolen v roce 2002, je členem výboru pro evropskou integraci. Je nestraník. V referendu loni v červnu hlasoval proti vstupu ČR do EU.
 • Jana Bobošíková (39) - novinářka. Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. V letech 1989 až 1992 pracovala jako redaktorka v Československé televizi, poté odešla do Hospodářských novin. Do ČT se na čtyři roky vrátila v roce 1994, moderovala mimo jiné pořad "21". Poté se věnovala vlastním mediálním projektům. Od ledna do června 1999 pracovala na třetinový úvazek jako poradkyně předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause (ODS). V období krize v ČT byla v prosinci 2000 jmenována ředitelkou zpravodajství, nový ředitel Jiří Balvín ji však v únoru 2001 odvolal. Od září 2001 do letošního dubna moderovala diskusní pořad TV Nova Sedmička.