Bezchybné hlasovací lístky obdržely kraje hlavní město Praha, Karlovarský, Ústecký a Zlínský. "Státní volební komise přijala doporučení, aby hlasovací lístky s barevným okrajem, popřípadě hlasovací lístky menšího formátu, kde byl barevný okraj oříznut, byly považovány za platné," sdělila mluvčí ministerstva vnitra Věra Dušková.

Voliči, kteří si nejsou jisti, zda jejich hlasovací lístky jsou v pořádku, si tuto skutečnost mohou ověřit podle vzorů ve volební místnosti. Pokud zjistí nějaké nesrovnalosti, mohou požádat o vydání nové sady hlasovacích lístků.

Vadné hlasovací lístky odhalily volební komise tři týdny před volbami do Evropského parlamentu. Formuláře pocházejí z tiskárny Svoboda, kterou vybralo ministerstvo vnitra. Výši zakázky odmítla předminulý pátek Marie Masaříková z ministerstva s odkazem na smluvní ujednání o mlčenlivosti sdělit.