"Evropský parlament schvaluje komisi v její nové podobě na zbývající část jejího funkčního období do 31. října 2004," zní usnesení EP.

Ve zdůvodnění se říká, že EP bere na vědomí výsledky slyšení komisařů z 10 nových zemí, které se konalo před třemi týdny. Připomíná se, že před nástupem nové komise, která vzejde z červnových voleb, se 1. listopadu budou konat další, podrobná slyšení všech 25 komisařů.

Na šest měsíců tedy ke 20 stávajícím komisařům přibylo dalších deset, takže EK bude mít dočasně 30 členů. Noví komisaři byli přiřazeni k dosavadním a nedostali vlastní resorty. Pavel Telička spolupracuje s irským komisařem pro zdraví a ochranu spotřebitelů Davidem Byrnem.