Nejdůležitější osobou ochotnou vyslechnout všechny námitky týkající se činnosti orgánů Unie, například průtahů správního řízení a neposkytnutí informací, se stane úřad ombudsmana.

Češi získají vstupem do EU právo, podobně jako občané zbylých dvaceti čtyř zemí, se na něj obrátit v národním jazyce. Problém přitom musí být předložen do dvou let od doby, kdy se stal. Má-li stěžovatel přístup na internet, stačí tam vyplnit jednoduchý formulář, v němž věc po krátkém představení své osoby stručně popíše.

Ombudsmanovi lze zaslat do sídla ve Štrasburku i klasický dopis. Jeho úřad došlé stížnosti pečlivě prošetřuje. Jednotlivé instituce EU přitom musí podle stanov společenství vydat k případům všechny materiály.

 

 

Ombudsman má pravomoci prošetřovat mj. aktivity Evropské komise, Rady Evropské unie a Evropského parlamentu (EP). V případě, že se chyba skutečně prokáže, předá jeho kancelář věc příslušnému orgánu Unie. Ten znovu věc projde a do tří měsíců se k ní vyjádří.

Ombudsmana může na žádost Soudního dvora odvolat pouze EP, jenž ho zároveň jmenuje do funkce. V současnosti prestižní post zastává Řek Nikiforos Diamandorous.

Češi si mohou po 1. květnu na chod, aktivity Unie stěžovat rovněž v EP. Stačí využít petičního práva a dokument do parlamentu přímo zaslat. Tam jej převezme petiční výbor, který rozhodne o oprávněnosti podávané námitky. Je-li věc přijata, putuje k projednání na příslušný výbor EP.

Každý občan Unie získává také právo svou stížnost zaslat jakékoli instituci EU, a to včetně Výboru regionů a Ekonomického a sociálního výboru.

 

Zítra: Jednotná evropská zastupitelství ve světě

Vaše témata posílejte: eu@novinky.cz

Tip Novinek: SPECIÁL: Volby do parlamentu EU