Směřujete-li z jakýchkoli důvodů z Česka do jiného členského státu a máte u sebe zbraň či střelivo, zvykněte si to na státních hranicích předem hlásit. Všechny země společenství si totiž vymínily, že celní kontrole se na rozdíl od volného pohybu zboží nevyhnete. "Opomenutí" může hříšníka poslat i za mříže.

Spolu se zbraní ke kontrole jedinec předloží policistům také Evropský zbrojní průkaz, v němž musí být případně nebezpečené položky zapsány, a další povolení. České úřady je začnou vydávat od května. Jedete-li si zastřílet na sportovní akci, musíte mít u sebe na hranicích navíc úředně ověřené pozvání pořadatele.

EZP patří mezi osobní doklady. Dokument platí maximálně pět let, může být o stejnou dobu prodloužen. Vedle údajů o držiteli zbraně se do něj zapisují i změny v jejím držení, případná ztráta nebo krádež.

 

 

Unie jinak rozděluje zbraně do čtyř základních kategorií. Do skupiny A jsou zařazeny všechny zakázané: mj.: výbušné vojenské střely a odpalovací zařízení, automatické střelné zbraně, či střelné zbraně maskované jako jiné předměty. Do B spadají krátké poloautomatické nebo opakovací střelné zbraně atd. Skupina C zahrnuje mj. opakovací dlouhé jednoranové střelné zbraně s drážkovým vývrtem. Poslední D pokrývá jednoranové dlouhé střelné zbraně s hladkým vývrtem hlavně.

Právo cestovat do jiného státu EU se zbraněmi z kategorie B, C nebo D podléhá navíc jednomu nebo několika předchozím povolením země, do něhož osoba směřuje. Souhlas orgánů není naopak v zásadě nezbytný u zbraní skupiny C a D určeným pro lov - či u kategorie B, C a D vyhrazeným pro sportovní střelbu. Jejich majitel musí však být schopen prokázat, kam jede, a předložit na vyžádání policie zbrojní průkaz.

 

V úterý: Povinná recyklace obalů

.: Vaše témata posílejte: eu@novinky.cz