Do první kategorie budou patřit občané tzv. třetích zemí, tj. států, které nejsou členy Unie.

"Tato skupina cizinců bude i po vstupu ČR do Unie podléhat stejným imigračním pravidlům jako doposud," přiblížil situaci Tomáš Rozsypal, manažer Deloitte Touche.

O povolení k zaměstnání budou tyto osoby muset stále podávat  prostřednictvím české společnosti, u níž chtějí pracovat. Žádost o povolení k pobytu si dotyční jako dosud vyřídí na našich zastupitelských úřadech v zahraničí.

Také délka udělených víz zůstává v platnosti i po 1. květnu: u krátkodobých nesmí pobyt v ČR přesáhnout 90 dní, dlouhodobá se udělují při překročení dané doby. Údaje vyplněné v žádosti mohou naše úřady poskytnout jakémukoli státu Unie.

 

 

Druhou skupinou budou po vstupu ČR do společenství občané zbylých čtyřiadvaceti států EU. Na ně se plně vztahují novelizovaná ustanovení zákona o pobytu cizinců na našem území.

V případě, že pobývají v ČR krátkodobě (do tří měsíců), a to za účelem zaměstnání či podnikání, nemusejí po 1. květnu podstupovat žádné imigrační formality. Pokud chtějí ale cizinci z EU v Česku žít déle, návštěva imigračního úřadu je nemine.

O povolení k přechodnému pobytu přitom mohou zažádat okamžitě po příjezdu do země. Příslušný formulář jednoduše podají na úřadovně Cizinecké policie. Platnost uděleného víza je omezena jedním rokem.

Dobrou zprávou pro ně může být, že počet dokladů požadovaných k jeho vyřízení od května výrazně poklesne. Občan jiného členského státu bude v ČR nově potřebovat pouze platný cestovní pas, či občanský průkaz, doklad o účelu pobytu (např. pracovní smlouva), fotografie a v některých případech rovněž osvědčení o řádném placení zdravotního pojištění.

 

Vážení čtenáři, v sobotu jsme přinesli díl: Konec korupce v Česku?

 

Zítra: Sňatek s cizincem

.: Vaše témata posílejte: eu@novinky.cz