Stanovené normy u "hlídaného" zboží jsou více než velkorysé. Počítají například při dovozu z/do vybraného členského státu u osoby starší šestnácti let s několika stovkami kusů cigaret. Občanovi staršímu osmnácti let povolují desítky litrů alkoholu.

Limity lze navíc překročit. A to když dokážete, že se zbožím nebude dále obchodovat a je určeno pro vaši spotřebu.

K mnohem přísnějšímu omezení dovozu alkoholu a cigaret ze států Unie přistupují pouze Dánsko, Švédsko a Finsko. Například do Švédska si může osoba starší dvaceti let dovézt podle Ústředního automotoklubu pouze jeden litr tvrdé lihoviny. Je-li vám přes sedmnáct, lze k tomu přidat mj. 250 g tabáku.

 

 

Přivézt si z EU do ČR si jinak po 1. květnu můžete prakticky vše, co v jiné členské zemi koupíte. Za zboží tam zároveň zaplatíte daň z přidané hodnoty (DPH).

Výjimky se uplatňují u nových automobilů, člunů a letadel. Za ně kupec zaplatí DPH v zemi trvalého pobytu.

Návody ke spotřebičům pořízeným v Unii nemusí být v češtině. Ovládáte-li ale jeden z hlavních jazyků Unie (angličtina, francouzština, němčina), problémy s porozuměním příručce mít nebudete.

Rozbije-li se vám produkt v záruční době, stěžujte si nejdříve u poskytovatele stejných služeb, dealera v ČR. Když vám nepomůže, obraťte se na Evropské informační středisko pro spotřebitele. Rada bude bezplatná. Nejbližší pobočka od ČR sídlí ve Vídni.

 

Zítra: Konec korupce v Čechách?

.: Vaše témata posílejte: eu@novinky.cz