Zmíněné služby u nás zlevnily už před třemi roky, a to v souvislosti s liberalizací trhu. ČR se ale před vstupem do Unie zavázala převést servis do vyšší sazby DPH. Od ledna 2004 tak následoval skok z pětiprocentní do dvaadvacetiprocentní sazby, po 1. květnu přijde přeřazení do nové devatenáctiprocentní DPH.

V ČR mohou nyní podnikat všechny společnosti splňující podmínky dané zákonem. Praha pro tyto potřeby mimo jiné zřídila také regulační orgán Český telekomunikační úřad (ČTÚ), jenž hájí zájmy spotřebitelů.

"Možnost zvolit si alternativního operátora mají Češi od ledna 2001. Vznikem konkurenčního prostředí došlo ke zkvalitnění a zlevnění telekomunikačních služeb," uvádí internetový server Euroskop zřizovaný ministerstvem zahraniční. Nynější členské státy své trhy liberalizovaly už v lednu 1998.

 

 

Unijní směrnice určují, že každý občan má právo si vytočením krátkého předčíslí zvolit libovolného operátora. Může si vybírat také mezi jejich dílčími nabídkami, například podle výše ceny a kvality - není tak vázán na jednu společnost.

Převedeno do praxe: operují-li na trhu společnosti X, Y a Z, pouze zákazník rozhoduje, zda využije pro všechny své telefonáty ve městě firmu X, pro meziměstské Y a při hovorech do zahraničí Z.

Upíše-li se spotřebitel dobrovolně jednomu z operátorů v ČR, slouží právě on pro něj jako prvotní. Našinec tím získá zvýhodněný sazebník nabízených služeb, ovšem s jistým omezením. I v tomto případě záleží jen na něm, zda si zvolí pro všechny své telefonáty jednu společnost, nebo zkombinuje pro příměstské, meziměstské a zahraniční hovory tři prvotní firmy X, Y a Z.

Pravidla EU navíc stanovují, že přestup z operátora na operátora nesmí telekomunikační společnosti omezovat používáním výhradních technologických jednotek a modelů.

 

Zítra: Tvrdý boj s monopoly

.: Vaše témata posílejte: eu@novinky.cz