Na odškodnění byla rodinám obětí vyčleněna částka ve výši 19 miliónů dolarů, dosud bylo vyplaceno pouze 9,3 miliónu dolarů.

SOCO obvinila vládu z toho, že výplaty na pomoc příbuzným ztěžuje. Podle organizace byli pacienti postiženi SARS chybně diagnostikováni a u zemřelých nebyl virus označen za skutečnou příčinu smrti, což vyplácení příslušných dávek právně znemožnilo.

Rodiny obětí SARS nyní musí prokázat, že na své mrtvé příbuzné byli finančně odkázáni. Pacienti, kteří nákazu přežili, musí jasně dokázat, že pokles jejich příjmů byl v přímé závislosti na nemoci.

"Je nelidské, že vláda měří životy pomocí ekonomických ukazatelů," prohlásil tiskový mluvčí Tim Pang, "doufáme, že nám zákonodárci pomohou vyvinout na vládu nátlak, aby urychlila přiznávání finanční pomoci a uvolnila požadované náhrady."