Odklad nárůstů cen umožňuje výjimka, kterou si Praha vyjednala s Bruselem. Dodávky tepla pro vytápění a přípravu teplé vody zůstanou ve snížené pětiprocentní sazbě daně z přidané hodnoty. Od ledna 2008 se ale přesunou do sazby základní, tj. devatenáctiprocentní.

Nárůst účtů za elektřinu, topení mohou způsobit rovněž zaváděné ekologické daně a sbližování našeho trhu s členskými státy EU. Zdražení se bude pohybovat řádově v procentech.

Analytici Čechům ale přes všechno vzkazují: neděste se. I po vstupu do Unie budou o položkách za energie a teplo na složenkách rozhodovat spíše než EU Energetický regulační úřad stanovující ceny v ČR a vývoj na evropských, světových trzích - jak je tomu dosud.

 

 

Na ČR čeká po 1. květnu na poli energetiky i několik změn. Stát by měl podle Bruselu mj. změnit strukturu výroby elektřiny. Brusel Praze doporučuje, aby dbala více na ekologickou výrobu. Tj. dala před výstavbou dalších hnědouhelných elektráren přednost rozvoji pro přírodu šetrnějších alternativ využívajících vodu, vítr, slunce, biomasu a jiné. Tato výroba by mohla podle ekologů zpočátku pokrýt více než deset procent celkové spotřeby.

Odborníci také několik let ČR doporučují v rámci zlepšení životního prostředí omezit stávající nadprodukci. Například společnost ČEZ v roce 2002 vyvezla téměř třetinu své produkce do zahraničí.

Mezi základní pravidla energetického trhu v EU patří vedle snahy po šetrnějším zacházení se zdroji rovněž plynulé zásobování obyvatel elektřinou a plynem, vybudování určitých státních rezerv v případě krize (kvóta průměrné devadesátidenní spotřeby předešlého kalendářního roku), volná obchodní soutěž a vznik funkční transevropské sítě.

 

Vážení čtenáři, v sobotu jsme přinesli díl: Českým podnikatelem ve společenství

 

.: Zítra: Liberalizace telekomunikačních služeb

.: Vaše témata posílejte: eu@novinky.cz