Rovnost podnikání v sobě přináší řadu menších, i větších komplikací. Plošný systém platící v celé Unii totiž v této oblasti neexistuje.

Podnikatelé se tak musejí přizpůsobit zvyklostem, právním normám dané země. Tj. čeká-li se na zápis do obchodního rejstříku v Řecku až čtyři měsíce, budou občané a firmy z ČR čekat také.

Z hodnocení Evropské komise (EK) týkající se hladkosti podnikání ve společenství vycházejí tradičně nejlépe Nizozemsko, Dánsko, Velká Británie a Švédsko. Naopak nejhorší situace panuje ve Španělsku, Itálii a Řecku. EK státy posuzuje podle osmi kritérií, mj. rozvoj informatiky, liberalizaci trhu, rozvoj infrastruktury (telefony, dopravní síť), ale i sociálních a ekologických podmínek.

 

 

"České fyzické a právnické osoby budou moci po vstupu do Unie podnikat v Evropském hospodářském prostoru (EHS) ve dvou formách: na základě práva usazení a práva na volné poskytování služeb," uvádí Ministerstvo financí (MF) ČR.

Pod pojmem "usazení" je přitom myšleno např. zřízení organizační složky právnické osoby se sídlem v jednom členském státu v jiné zemi společenství.

MF upozorňuje české fyzické a právnické osoby na skutečnost, že podnikají-li v oboru vyžadujícím odbornou způsobilost, musejí se v hostitelské zemi podrobit zkouškám. O jejich charakteru zájemce informuje uznávací orgán, zpravidla vedený ministerstvem školství.

Jiný typ podnikání představuje tzv. "poskytování služeb". Jde o dočasný výkon činnosti v hostitelském státě, aniž by se tam chtěla právnická nebo fyzická osoba usadit.

Možnost volně podnikat v EHS s sebou přinese také větší konkurenci v ČR. I u nás budou totiž cizinci moci podnikat za stejných podmínek jako našinci. Jde o jedno ze základních práv EHS, nově osmadvacetičlenného společenství (25 států EU plus Island, Lichtenštejnsko a Norsko).

 

V pondělí: Jak vstup zahýbá s cenami energií

.: Vaše témata posílejte: eu@novinky.cz