Pravidelné celní kontroly pohybu zboží zmizí přesně dnem přičlenění ČR k Unii. Vzhledem k tomu, že nebudeme mít žádnou hranici s nečlenským státem EU, zachovají se pravidelné prohlídky pohybu zboží přes státní hranici pro celní a daňové účely pouze na mezinárodních letištích, a to pouze v případě, že do Unie přicestujete ze státu, který není členem Unie, například Spojených států či Ukrajiny.

Kontroly osob přijíždějících do naší země převezme jinak od 1. května Policie ČR. Ta bude od cizinců vyžadovat pasy nebo občanské průkazy. V rámci vnitrounijního obchodu nemusíte platit za dovážené a vyvážené produkty žádné clo nebo jiné poplatky. Zatoužíte-li si tedy koupit v Německu levnější ledničku, po rozšíření Unie vám v tom už nic bránit nebude.

Povinnost ukázat zavazadlový prostor automobilu na hranicích přesto v některých případech zůstává. Policie má totiž právo zkontrolovat, zda nechcete do jiné členské země přivézt zákonem zakázané věci (například drogy a zbraně), předměty vyžadující pro transport speciální povolení nebo nelegální přistěhovalce.

ČR navíc do konce roku 2006 vyjednala přechodné období na spotřební daň z tabákových výrobků, která je u nás nyní nižší než ve "starých" státech EU. Jejich vývoz bude proto limitován, aby nedocházelo k hromadnému zneužívání ústupku Bruselu.

Čeští podnikatelé by v budoucnu neměli být také zaskočeni, předloží-li jim policisté na hranicích formulář, do nějž budou muset vypsat dovážené a vyvážené zboží. Brusel se snaží obchod mezi členskými státy bedlivě sledovat. Vyplněná data následně slouží pouze pro statistické potřeby projektu Intrastat. Složitost předkládaného formuláře a periodicita jeho vyplňování je přitom přímo úměrná objemu obchodů příslušné firmy. V ČR bude zmíněné informace shromažďovat Český statistický úřad.

Pozor: to, že našinec nebude po 1. květnu platit clo, neznamená, že je automaticky zbaven povinnosti uhradit daně. Naopak, "opomenutí" zmíněných poplatků by mohlo každého vyjít kvůli sankcím draze.

Vážení čtenáři, v sobotu jsme přinesli díl: Kuřáci, típněte cigaretu

 

Zítra: Daně z dovezeného zboží

Vaše témata posílejte: eu@novinky.cz