Podle statistik zemře v ČR v důsledku konzumace tabáku každý den v průměru šedesát lidí, v EU stejná droga zabije ročně milióny osob. Každý členský stát navíc vynakládá na léčbu kuřáků zhruba jedno procento HDP.

Brusel proto řekl dost - a od roku 2002 začal výrobcům tabákových výrobků "znepříjemňovat" podnikání. Novou podobu doznají, v řadě zemí se tak již stalo, zejména krabičky cigaret, na nichž budou muset být výrazně vytištěna varování o škodlivosti zlozvyku.

Výstraha zabere přes 30 procent přední a 40 procent zadní strany. Mezi vzkazy určené závislým patří věty: "Kouření může zabít", "Kouření škodí vašemu zdraví i zdraví ostatních" - nebo poselství: "Kuřáci umírají dříve", "Kouřením stárne rychleji kůže" či "Kouření může způsobit pomalou a bolestivou smrt". Jednotlivé státy se mohou rozhodnout výstrahy případně nahradit fotografiemi a kresbami s vyobrazením vlivu zplodin na lidský organismus, mj. poškozenými plícemi.

Další povinností výrobců tabákových výrobků je omezení výrazů mild a light (jemný a lehký) na produktech. Podle Evropské komise (EK) zlehčující výrazy matou zákazníky a předstírají menší zdravotní závadnost drog.

Nejradikálněji zatím ze zemí EU vyrazila do boje proti tabákovým výrobkům Francie. Paříž vsadila na cenovou válku: od zlozvyku mají kuřáky jednoduše odradit výdaje. Daně na jedné jediné krabičce tam již dnes činí přes 62 procent z ceny.

Změny doporučované EK se od letošního roku dotkly také množství nebezpečných látek, které mohou tabákové produkty obsahovat, a to pod 1 mg nikotinu a 10 mg dehtu. Zmíněné údaje musí pokrýt 10 procent krabičky.

Jelikož ČR velkou část doporučení komise do své legislativy již včlenila, po 1. květnu přijde na řadu důslednější kontrola dodržování pravidel. A to například v restauracích v době oběda, kde mají nekuřáci ze zákona právo naobědvat se bez obtížného cigaretového kouře.

V pondělí: Zrušení celních poplatků

.: Vaše témata posílejte: eu@novinky.cz