V EU platí pravidlo, že každý může být zdravotně pojištěn pouze v jedné zemi. Jednoduše lze říci, že pojištění českého občana doma bude platné po dobu jeho pobytu kdekoli ve společenství. A to bez ohledu na to, zda tam jede na dovolenou, studovat, pracovat nebo rovnou žít.

Před cestou do vybrané země si ale musí vyžádat u své pojišťovny speciální formulář. S jeho výběrem mu poradí nejen tam, ale také v Centru mezivládních úhrad, kde je i podrobný seznam rad týkající se zdravotní péče v EU.

Unijní pravidla nařizují, že každý občan pojištěný kdekoli ve společenství má nárok na nutné a neodkladné lékařské ošetření. To přitom musí být na stejné úrovni, jakou poskytuje ve veřejném sektoru členský stát vlastním občanům.

Pozor - vyhledáte-li pomoc tzv. u soukromníka, platíte vše sám. I v případě léčby za běžných podmínek musíte navíc počítat s tím, že část účtů po vás bude zdravotní zařízení chtít zaplatit v hotovosti, což je ve většině členských států běžné.

Po návratu domů vám mimořádné výdaje proplatí pojišťovna. Ta nebude naopak ani po 1. květnu hradit převoz vážně zraněných pacientů do ČR, ani případnou repatriaci jejich ostatků.

Rozhodne-li se český občan usadit, dlouhodobě pracovat v jiné členské zemi nebo přenese-li tam své bydliště, je lepší začít si ve vybraném státě platit zdravotní pojištění. Následně se pak stává pro české zdravotní pojišťovny "cizincem" - tj. lékařskou zprávu o ošetření v ČR předloží příslušné instituci v zahraničí.

Vedle států EU získá našinec po rozšíření nárok na bezplatné ošetření rovněž ve státech Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a Švýcarsku. V budoucnu by měla v Unii platit jednotná karta zdravotního pojištění. Jednoduchá průkazka ulehčí život občanům a zjednoduší i byrokratický proces mezi zdravotními pojišťovnami.

Vážení čtenáři, v sobotu jsme přinesli díl: Podpora v nezaměstnanosti pro cizince

 

Zítra: Plánované léčba Čechů v jiné členské zemi

.: Vaše témata posílejte: eu@novinky.cz