Jen v loňském roce dostalo šanci na nový život 27 u nás tzv. neosvojitelných dětí - tj. jedinců, o něž kvůli jejich zdravotnímu handicapu nebo etnickému původu nemá v ČR nikdo zájem.

Ročně u nás přitom o adopci dítěte zažádá v průměru 50 cizinců, za rok 2003 například 57.

Jen jedna změna

"Podmínky k osvojení dítěte s českým občanstvím se řídí mezinárodními úmluvami. I po rozšíření tak zůstane vše téměř při starém," uvedl za Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (UMPOD) v Brně Petr Sedlák.

 

 

Jedinou výjimkou podle něj bude případ, kdy se občan jiného členského státu v Česku trvale usadí.

"Bude-li tady například německá rodina u nás trvale bydlet, rodiče pracovat a splní-li další podmínky českého státu, a to po dobu delší než jeden rok, mohou žádat o osvojení dítěte za stejných podmínek jako Češi," vysvětlil Sedlák.

Konstatoval, že zmíněný příklad vychází z principu rovnosti práv všech občanů v rámci Unie. EU jinak nechává oblast adopcí v kompetenci dílčích států.

Čeká se na USA

Zmíněnou problematiku řeší na mezinárodním poli tzv. Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení přijatá v Haagu v roce 1993. Tu podepsaly všechny země EU, ČR se k ní připojila před čtyřmi roky. Nejvíce dětí od nás směřuje do Dánska, Rakouska a Německa.

Převažující zájem z evropských zemí potvrdil i Sedlák. "Děti už dnes končí nejčastěji v některém státu EU. Myslím si proto, že zájem o ně po 1. květnu v rozšířené Unii výrazně vyšší nebude," konstatoval.

Kritéria, podle nichž se dítě považuje za neosvojitelné v ČR a je třeba pro něj hledat vhodné rodiče v cizině, stanovuje zákon o sociálně-právní ochraně dětí. A ani tyto paragrafy vstup přičlenění naší země k Unii údajně nijak neovlivní.

Podle UMPOD by se situace na poli adopcí mohla v budoucnu změnit jen v případě, když úmluvu z Haagu ratifikují po letech odkladů Spojené státy. Právě odsud přicházejí do Brna snad nejčastější dotazy na případné osvojení dítěte. USA oznámily možné přijetí smlouvy letos v dubnu - termín však není kvůli zkušenostem z minulosti zdaleka jistý.

 

.: Zítra: Žije v cizině, zaplatí mi alimenty?

.: Vaše témata posílejte: eu@novinky.cz