Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ČR, odpovědné za tuto problematiku, všechny české občany uklidňuje, že nepracující cizinci se k penězům ze státního rozpočtu určeným pro sociálně slabé nedostanou.

"Základní podmínkou pro nárok na dávku je trvalý pobyt, případně legální pobyt přesahující 365 dní, v ČR," konstatovala tisková mluvčí MPSV Kateřina Prejdová. Doplnila, že zmíněnou podmínku musejí v procesu splnit všechny posuzované osoby, mimo jiné nezaopatřené děti žadatele.

Trnitá cesta k dávkám

Rozhodne-li se proto třeba lotyšský občan, že se po 1. květnu přemístí s rodinou do ČR, nic mu v tom nebrání. Nárok na případné sociální dávky ale bude mít až poté, co u nás bude legálně žít více než rok.

Získat povolení k trvalému pobytu je přitom pro sociálně slabé cizince poměrně obtížné.

Musejí mimo jiné našim úřadům dokázat, že mají dostatečné finanční prostředky (dvojnásobek životního minima na osobu - tj. 4640 Kč) k životu v zemi, nebo doklad o zajištění ubytování podepsaný vlastníkem nemovitosti, případně ověřenou kopii nájemní smlouvy atd.

 

 

ČR navíc od 1. ledna letošního roku zpřísnila vyplácení dávek. Tento trend by měl pokračovat i v následujících letech. Poživatelé finančních dotací vyplácených státem musí mj. důsledně dokazovat svůj majetek, zajistit plynulou školní docházku dětí a vykonávat v případě zájmu obce veřejně prospěšné práce. Nesplní-li předem dané podmínky, žádné peníze nezískají.

MPSV v současnosti připravuje také nový zákon o hmotné nouzi. Ten by měl vejít v platnost za necelé dva roky a bude svou podstatou více tlačit na to, aby se sociálně slabí Češi snažili zlepšit vlastní sociální situaci sami a nespoléhali jen na štědrost státu.

"Stručně řečeno, sociální dávky získají jen občané členských států, kteří budou v ČR určitou dobu zaměstnaní. To se netýká osob hledajících práci, lidí samostatně výdělečně činných a jedinců, kteří nikdy nepracovali," uzavřela Prejdová. 

 

Zítra: Adopce dětí i pro cizince?

.: Vaše témata posílejte: eu@novinky.cz