"Vstup ČR do EU s sebou nepřinese žádné změny, které by se dotkly života postižených, mj. zůstávají v platnosti všechny české průkazky ZTP," konstatovala tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ČR Kateřina Prejdová.

"Také pro občany, jimž jsou poskytovány mimořádné výhody I., II,. popř. III.stupně vše zůstane jako dosud," dodala.

Nejlépe ve Skandinávii

Tradičně nejvstřícněji se k postiženým v Unii chovají skandinávské státy, naopak poněkud zanedbávaní ve srovnání s ostatními sociálně znevýhodněnými lidmi (např. důchodci) jsou ve Francii.

Čeští invalidé budou mít na základě rovného přístupu po 1. květnu stejná práva jako tamní zdravotně postižení občané, tj. parkují-li němečtí handicapovaní zdarma, tuto možnost budou mít v SRN také Češi.

 

 

Pro ulehčení cest do zahraničí si mohou držitelé průkazů ZTP/P (těžce zdravotně postižení s průvodcem) obstarat i tzv. Euroklíč, který jim zpřístupní speciální toalety u čerpacích stanic, v motorestech, bankách atd. prakticky po celé Evropě.

Zájemce o tuto službu musí doma zaplatit 635 Kč - bližší informace o projektu poskytne Svaz tělesně postižených ČR.

Invalidovi, který ze zdravotních důvodů nemůže být při řízení v automobilu připoután, stačí, když má příslušné omezení zapsané v příslušném dokladu vystaveném odborným lékařem.

Text při silniční kontrole předloží společně s řidičským průkazem. Pro lepší komunikaci s policií v členských státech je dobré dodatek přeložit například do angličtiny. Dokument nemusí být úředně ověřen.

Jednotná politika není

Členské země v průměru vynaloží na důchody invalidů, jejich integraci do běžného života 8,2% HDP. Společná nadnárodní politika v rámci Unie se nepřipravuje - plošné sjednocení by bylo jednoduše vzhledem k odlišné ekonomické situaci členských států neprůchodné.

ČR by měla podle Bruselu v nejbližších letech zlepšit zejména situaci v dopravě: zavézt bezbariérový přístup jak do prostředků MHD, tak na železnicích, rozšířit zaměstnávání handicapovaných a jejich vzdělávání. Příslušné body jsou součástí Akčního plánu Evropské komise na období 2004 - 2010.

 

.: Zítra: Sociální dávky pro cizince

.: Vaše témata posílejte: eu@novinky.cz