Unie si uvědomila zaostávání za USA naplno v roce 2000, kdy vyhlásila cíl stát se v příštích letech "nejvíc konkurenceschopnou, nejdynamičtější a na znalostech založenou ekonomikou na světě".

Jednotná plán eEurope má zajistit všem obyvatelům EU rovnocenný přístup k výhodám informační společnosti. K projektu se před třemi roky připojila i ČR.

K hlavním cílům patří převedení každé domácnosti, školy, firmy a úřadu do digitálního věku, a to napříč populací, bez rozdílu na sociální podmínky. K dosažení plánů EK ročně uvolňuje desítky miliónů eur.

"Naše ministerstvo se podílí zejména na přípravě společného regionálního operačního programu, v jehož rámci bude možné získat podporu Unie na rozvoj regionů, mj. na podporu vysokorychlostního internetu nebo veřejných míst s přístupem k internetu," konstatovala tisková mluvčí Ministerstva informatiky ČR Klára Volná.

"EU může pokrýt až 75 % celkových nákladů dílčího projektu. V rámci společného regionálního operačního programu bude moci například obec získat až 75 % financí z Unie, 13 % od MMR, 4 % z kraje a zbývajících 8 % musí nalézt sama," nastínila příliv peněz do ČR Volná.

Modernizace sítí a levný internet

EK vedle modernizací sítí vyzvala členské státy, aby v nejbližší budoucnosti zlevnily přístup na internet. Finanční zázemí je totiž podle Bruselu největší překážkou rozvoje informační společnosti.

K dalším cílům eEurope patří mj. rozvoj telemedicíny, státní správa on-line, výuky na internetu (e-learning) nebo tzv. inteligentní doprava.

V důsledku toho by také v ČR měl mít občan do roku 2005 šanci plnohodnotně komunikovat s úřady elektronickou formou, zkonzultovat nemoc s "virtuálním" lékařem, zamluvit si na síti jízdenku či studovat na internetu.

Česko musí do té doby zlepšit zabezpečení sítí a finančně je zpřístupnit co nejvíce občanům.

.: v pondělí: českým důchodcem v Unii

.: Vaše témata posílejte: eu@novinky.cz