"Rozpočet ze strany Unie pro náš projekt zůstává stejný," uvedla k budoucnosti Dana Petrová, vedoucí programu Erasmus pro ČR.

V současnosti dostává každý student při cestě do zemí EU v průměru 450 eur (asi 13,5 tis. Kč) na měsíc. Peníze jsou určeny na pokrytí výdajů na bydlení, stravu, dopravu a pomůcky. Školné, platí-li se na vybrané vzdělávací instituci, našinec nehradí.

Ze 450 eur (13,5 tis. Kč) platí 70 eur (asi 2,1 tis. Kč) Evropská komise, zbytek dodá Ministerstvo školství a tělovýchovy (MŠT) ČR, tj. 380 eur (asi 11,4 tis. Kč).

"Právě peníze z Česka budou v příštích měsících mírně seškrtány. Vyjíždí stále více studentů a zdroje se tenčí," nastínila Petrová jisté snížení stipendií.

Přibudou nové státy

Nově budou po rozšíření EU čeští studenti v rámci Erasmu moci studovat v Norsku, Lichtenštejnsku, Islandu, i v Bulharsku, Rumunsku a Turecku. Dostanou se také do nových států Unie, mj. Estonska, Polska a na Kypr.

 

 

Do Erasmu se mohou zájemci přihlásit na své vysoké škole, konkrétně na oddělení pro zahraniční styky.

Vybraní šťastlivci odjíždějí do členské země v průměru dvakrát do roka: na jaře a na podzim, a to na semestr. Pobyt si poté mohou ještě o jeden semestr prodloužit.

Hledejte sami

Rozhodnete-li si hledat příležitost ke studiu sami, zkuste kontaktovat Dům zahraničních služeb, konkrétně Akademickou informační agentury AIA.

Instituce nabízí nejen desítky stipendií, kontaktů a informací o mezivládních dohodách, ale také zajímavé tipy na nadace v ČR a zahraničí, jež mohou váš pobyt v jiné členské zemi Unie finančně pokrýt, nebo alespoň spolufinancovat. AIA je zřízena MŠT a registruje nabídky z celého světa, tj. nejen z EU.

Stáže nabízejí v rámci Unie rovněž jednotlivé státy, mj. Francouzský institut v Praze. Výborný přehled většiny kontaktních adres v rámci EU nabízí internetová stránka zřizovaná Ministerstvem zahraničních věcí ČR Euroskop.

 

.: Zítra: Uznávání vzdělání a kvalifikací z ČR

.: Vaše témata posílejte: eu@novinky.cz