Veškerý pohyb zboží po EU bude od května oproštěn od cla a zboží nebude na hranicích procházet žádnou kontrolou.

Neradujte se ale předčasně, ministerstvo dopravy tvrdí, že stávající omezení importu "ojetin" u nás zůstanou i po rozšíření Unie.

Pozor na homologaci

Volně se budou moci po prvním květnu dovážet, a to bez ohledu na stáří, pouze "automobily s globální homologací" - se schválením typu ES (pozn. red. ES: s ohledem na zvyklosti EU).

Tyto vozy budou v ČR zaregistrované bez jakýchkoli dalších testů a kontrol. "Propustku" do všech zemí vydává Unie například v případě vozidel od roku 1993.

Dokument o homologaci mimo jiné obsahuje i závazek výrobce, že vůz poté, co doslouží, ekologicky zničí. Pozor na vozidlo, které toto osvědčení nemá - v tomto případě bude likvidaci platit jeho poslední vlastník.

Nebude-li dovezený automobil typu ES, majitel musí při dovozu do Česka mít osvědčení o schválení technické způsobilosti silničního motorového vozidla nebo jeho ověřenou kopii. V ČR se následně vůz podrobí kontrole ve zkušební stanici (tj. v pověřené STK) - ta prověří, zda plní u nás platné technické požadavky.

Vyžadovanou homologaci přitom vozidla ztrácejí v okamžiku, kdy na nich byly provedeny konstrukční změny odporující podmínkám ES.

Zatím osmiletá podmínka

"V případě dovozu staršího vozidla z EU do ČR zatím platí jistá omezení. Automobil například nesmí být starší osmi let," uvedla ke stávající praxi za ministerstvo dopravy Lenka Codlová z odboru vztahů s veřejností.

Limit stáří je přitom stanoven jako doba mezi datem první registrace vozidla v zahraničí až ke dni vystavení jednotné celní deklarace, tj. do okamžiku proclení vozidla.

 

 

 "Uvolnění dovozu starších automobilů bude možné jen v případě, když budou mít příslušné osvědčení o homologaci. Unie přitom dává ve stanovení příslušných norem v této oblasti členským státům volnou ruku. Nepočítám proto, že by se po prvním květnu dovoz ojetin jakkoli změnil," doplnil informace ministerstva Josef Pokorný z odboru schvalování vozidel.

Podle úřadu se blokováním dovozu starých vozů z jiných států EU snaží Česko předcházet zaplavení našeho území technickým a ekologickým normám nevyhovujícími vraky.

Doveze-li tedy nový vlastník "ojetinu" starší osmi let a bez homologizace, příslušný úřad v Česku automobil jednoduše nezaregistruje.

Brzká novelizace zákona

"Zmíněná osmiletá podmínka bude muset po vstupu ČR do EU padnout. Do země se tak volně dostanou i automobily starší, a to v případě, že projdou technickou a emisní kontrolou v jednom ze státu Unie," dal všem potenciálním kupcům ojetých vozidel přeci jen naději pracovník Informačního centra EU v Praze Václav Pinkas.

Detailní informace k novele prý ale ještě známy nejsou a ani datum, kdy by měla být schválena. "Vše se zatím připravuje na ministerstvu dopravy," tvrdí Pinkas s tím, že novel bude pravděpodobně více.

"Záleží na všech subjektech, které se podílí na legislativním procesu v ČR, zejména pak na parlamentu, jak bude konečná praxe v dovozu automobilů z EU vypadat a jak rychle k ní dojde," doplnil Pinkas.

Zmíněné ministerstvo však podobná tvrzení odmítá. "Opravdu mi není známo, že by 1. květen otevřel automaticky naše silnice vozidlům, které už u nás nyní nemohou jezdit. Co se týče provozu ojetých automobilů dovážených z Unie zůstane i po rozšíření vše při starém," trvá na svém Pokorný.

.: Zítra: Dá se ušetřit při dovozu ojetiny?

.: Vaše témata posílejte: eu@novinky.cz