Členství v Evropské unii bude v praxi spojené ne jen s omezeným pohybem pracovníků, ale s dalšími překážkami. Na obstrukce narazí řada firem u volného pohybu zboží, služeb a kapitálu. Přitom jednotný evropský trh bez překážek je jednou z hlavních výhod, které Brusel deklaruje. "S nástrahami v jednotlivých zemích ale mnohé tuzemské podniky dosud nepočítají. Přitom k těmto kauzám již mezi státy EU poměrně často dochází.

Proti ochrannářským opatřením se však lze účinně bránit," uvedlo čtvrteční Právo. Jedině Německo a Rakousko může takto naše firmy omezovat. Prosadili si totiž, že až na sedm let nebudou české firmy moci volně u nich poskytovat vybrané služby. Dnešní Právo uvádí možnosti, jak se proti neoprávněným obstrukcím bránit, kde hledat více informací o podnikatelském prostředí v zemích EU, o daních, clech a které instituce firmám poskytnou více informací například o možnostech čerpání dotací z fondů EU.

List zároveň upozorňuje na nový evropský manuál pro podnikatele, jenž připravuje ministerstvo zahraničních věcí. S tímto materiálem se mělo Právo možnost již seznámit a popisuje některé jeho hlavní informační přínosy.