Vláda bude při středečním jednání vycházet z listopadového posudku Evropské komise (EK). Nápravu chyb by měla příslušná ministerstva stihnout do 1. května, tj. data historického rozšíření Unie na 25 členů.

EK nám v posledním "vysvědčení" vytkla především mezery v silniční dopravě, chybějící zákon o uznávání vysokoškolských diplomů a profesních kvalifikací a nedodržování hygienických norem v potravinářství.

Komise rovněž upozornila na resty v dopravě: zejména nedodržování přestávek na odpočinek u řidičů, chabý dohled nad státní technickou kontrolu, vydáváním řidičáků a kontrolou nebezpečných nákladů.

Pokud by Praha resty nestihla odstranit, mohla by na to reagovat Evropská komise sankcemi v rámci takzvaných ochranných klauzulí.