Víte co patří do této daně a co je jejím předmětem ? Kdo je poplatníkem ? Něco je také od této daně osvobozeno a právě zde zjistíte všechny potřebné informace.

Čtěte v tomto zákoně

 

Najdete zde obecná ustanovení, uplatňování daně u zdanitelného plnění v tuzemsku, sazby a výpočet daně, odpočet daně, zdaňovací období apod.

Čtěte v tomto zákoně

 

Najdete zde společná ustanovení, vznik daňové povinnosti, vystavování dokladů, výpis daní apod.

Čtěte v tomto zákoně

 

Najdete zde daň z příjmů fyzických i právnických osob včetně sazeb, společná i zvlášní ustanovení apod.

Čtěte v tomto zákoně

 

Najdete zde předmět daně, sazby, osvobození od daně, daňové přiznání apod.

Čtěte v tomto zákoně

 

Naleznete zde daň dědickou, daň darovací, daň z převodu nemovitostí, společná ustanovení apod.

Čtěte v tomto zákoně