Účelem tohoto zákona je upravit podmínky podnikání v pojišťovnictví a státní dozor nad pojišťovnictvím. Vymezuje se zde předmět podnikání, podmínky pro obchodní zastoupení zahraničních pojišťoven a hospodaření pojišťoven.

Čtěte v tomto zákoně

 

Tuto vylášku vydalo Ministerstvo financí jako prováděcí předpis k zákonu o pojišťovnictví. Vyhláška mimo jiné upravuje  maximální výši technické úrokové míry a postup, kterým se určí. Pokud tedy uzavíráte pojištění, v této vyhlášce je stanovena maximální výše technické úrokové míry, kterou vám může pojišťovna slíbit.

Čtěte v tomto zákoně

 

Tímto zákonem se upravuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, zřizuje se Česká kancelář pojistitelů a vymezuje její působnost.

Čtěte v tomto zákoně

 

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla musí mít každé vozidlo, které je provozováno na pozemních komunikacích. K zákonu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vydalo ministerstvo vyhlášku a právě toto je její plné znění. Ve vyhlášce naleznete náležitosti dokladu o pojištění nebo náležitosti potvrzení o době trvání pojištění a škodném průběhu.

Čtěte v tomto zákoně