Co vlastně patří do cenných papírů, k čemu CP slouží a jak mají vypadat ? Chcete znát pravidla k jejich obchodování na finančním trhu.

Čtěte v tomto zákoně

 

Komise cenných papírů - zákon, který ustanovuje postavení, působnost a rozsah pravomocí Komise pro CP, její ogranizační strukturu a hospodaření.

Čtěte v tomto zákoně

 

Chcete vědět co je burza cenných papírů ? Jaké jsou její burzovní ográny ? Jak probíhá burzovní obchod, přijetí cenného papíru k obchodování nebo určování kurzů, uveřejňování cen, informací a vypořádání burzovních obchodů ?

Čtěte v tomto zákoně

 

Víte, co je to investiční společnost nebo podílový fond ? Jak jsou podílníci a akcionáři chráněni ? Nebo jak se ruší investiční společnost, investiční fond a podílový fond ? Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

Čtěte v tomto zákoně

 

Můžete se dočíst, co je dluhopis, jaké jsou jeho náležitosti, pravidla při vydávání a splácení nebo kolik druhů dluhopisů je. Víte, že existují zvláštní druhy dluhopisů ? 

Čtěte v tomto zákoně