"Musíte začít s integrací a s příjímáním integračních opatření velmi brzy. My jsme to v Německu neudělali," přiznala Gabriele Erpenbecková z komise pro migranty a integraci německého ministerstva vnitra.

Klíčem k integraci cizinců je podle odborníků zvládnutí jazyka. Bez jeho znalosti se cizinci do domácího prostředí v jednotlivých zemích nezačlení. V Německu by se cizinci s dlouhodobým pobytem měli od nynějška jazykových kurzů účastnit povinně. Integraci nelze podle odborníků ale chápat jen jako výuku řeči. Cizinci musejí mít také možnost účastnit se veřejného a společenského života. Měli by mít, pokud v zemi žijí trvale, například i volební právo.

Česká společnost je přitom zatím poměrně jednolitá. Žije v ní jen zhruba 230.000 cizinců. Dvě pětiny z nich navíc tvoří Slováci, které Češi za cizí menšinu nepovažují.