"Každá zakázka od dvou miliónů korun podléhá režimu tohoto zákona. Na všechny zakázky přitom platí princip transparentnosti a nediskriminace. To znamená, že když zadavatel bude pořizovat věc za desetikorunu, tak nesmí žádného soutěžitele diskriminovat," řekl novinářům ministr pro místní rozvoj Pavel Němec (US-DEU).

Zákon zároveň upravil výši sankcí za nesprávný postup zadavatele nebo firmy, která o zakázku usiluje. Ministerstvo navrhlo sankci 30 procent z ceny zakázky. Sněmovna ale rozhodla, že sankce budou pětiprocentní. Dosud byla pokuta desetiprocentní.

Nynější zákon je přitom svým pojetím neslučitelný s evropskými podmínkami. Neslučitelnost s evropskou legislativou představuje v platném zákoně především fakt, že umožňuje zvýhodňovat české firmy a zadávat zakázky bez výběrového řízení.

Zakázky ve 3. kategoriích

Nový zákon odpovídá směrnicím Evropské komise, které přesně definují, co je to veřejná zakázka a rozdělují je do třech kategorií. Jde o veřejné zakázky na dodávky zboží, na stavební práce a na služby. Zákon též umožní čerpat peníze z evropských strukturálních fondů a kohezního, tedy vyrovnávacího, fondu EU. Z těchto fondů jsou spolufinancovány projekty, na které musí být vypisována výběrová řízení podle jednotných pravidel.

Návrh neobsahuje žádné výjimky, při nichž by se zákon o veřejných zakázkách neuplatnil a které by závisely na vůli zadavatele. Tato možnost bude pouze v pevně stanovených a zákonem vymezených případech, kdy se například odvracejí následky živelné katastrofy, nebo půjde o bezpečnost státu.

Přijat přitom nebyl návrh poslance ODS Oldřicha Vojíře, aby se české firmy mohly při výběrových řízeních zvýhodňovat ještě do ledna 2005. Obdobný zákon přijalo 24. října i Slovensko. Účinnost zákona je navržena na třetí měsíc následující po dni vyhlášení. Zákon ještě musí projednat Senát a podepsat prezident republiky.