Nyní probíhající mezivládní konference o ústavě EU byla podle Špidly hlavním námětem rozhovorů. Obě země se například shodují v požadavku na vlastního komisaře pro každou členskou zemi EU a v tom, že přesun kompetencí na bruselské ústředí by měl být možný až po ratifikaci národními parlamenty.

Parts si také přeje, aby daňová politika zůstala v kompetenci členských států. To podle něj přispěje k prosperitě jednotlivých členů. Na dotaz Práva o plnění požadavků EU ve vztahu k národnostním menšinám premiér Parts řekl, že Estonsko tyto požadavky plní. "Z hlediska blahobytné společnosti je žádoucí, aby všichni její občané do ní byli plně integrováni," dodal.

V úterý Pithart

V Estonsku tvoří třetinu obyvatel tzv. ruskojazyčná menšina, ale ruština není v zemi úředním jazykem. Příslušníci menšiny mají problém se získáním občanství, jež má zatím jen 38 procent z nich. Dalších 38 procent je bez občanství, asi 24 procent zvolilo občanství ruské.

Parts je prvním estonským premiérem na oficiální návštěvě ČR. Po jednání se Špidlou vyzval dnes jak české, tak estonské podnikatele ke zvýšení obchodní spolupráce, jež je podle něj nyní nedostatečná. Partse dnes čeká ještě setkání s předsedou sněmovny Lubomírem Zaorálkem. V úterý se v Senátu sejde s jeho předsedou Petrem Pithartem.