Většina nedostatků, tedy nesplněných úkolů při přejímání a aplikaci legislativy EU, je totiž "sebezničující"; pokud by trvaly, potrestala by se tím ČR sama, upozornil vedoucí české delegace Ivan Jančárek, vrchní ředitel v ministerstvu zahraničních věcí.

Typickým příkladem je zákon o veřejných zakázkách - nebude-li schválen v podobě odpovídající právu EU, znemožní unie Praze čerpání ze strukturálních fondů a kohezního (vyrovnávacího) fondu. Z těchto fondů jsou spolufinancovány projekty, na které musejí být vypisována výběrová řízení pro všechny subjekty v EU podle jednotných pravidel. Zákon směřuje v parlamentu do druhého čtení a EK varuje před pokusy ho pozměnit tak, že by nebyl zcela kompatibilní.

Ach ty platby

Ze stejného soudku je trvající, byť mírný skluz české strany s přípravou platební agentury, jež bude spravovat peníze přicházející z titulu společné zemědělské politiky a zajišťovat výkup zemědělské produkce za evropské ceny, nehledě na desítky dalších povinností plynoucích z předpisů EU. Dokud nebude dokonale fungovat a nezíská domácí i unijní akreditaci, nehnou se peníze z místa. Přitom existuje šance je dostávat už od začátku příštího roku.

Také pokračující, pro EK špatně pochopitelné zpoždění zákonů o uznávání diplomů a profesních kvalifikací, zvláště u lékařů a zdravotního personálu, může mít negativní dopady převážně doma. "Bude to prostě nevýhoda pro naše lidi, že nebudou moci hledat příslušnou práci v zahraničí. Ze strany ostatních zemí EU, jejichž občané se nebudou moci ucházet o práci v Česku, bychom se mohli dočkat ochranných opatření," popsal Jančárek stav, kdyby zákon neplatil ani v květnu příštího roku.

Komise podle něj nadále pociťuje znepokojení kvůli slaďování české veterinární legislativy, ale už jen "lehké". Schvalování předpisů plynoucích z nového veterinárního zákona nabralo tempo a komisař David Byrne se při nedávné návštěvě přesvědčil, že české problémy jsou daleko menší než polské nebo slovenské.

Pozor na hygienu

EK bude nicméně důrazně žádat, aby Státní veterinární správa měla do vstupu dokonalý přehled o tom, které potravinářské podniky splňují požadavky hygienických předpisů EU, které požádaly o dočasné úlevy a které nevyhovují. Ty by pak neměly dostat nové licence a hrozilo by jim omezení výroby jen pro místní trh, případně i uzavření.

Komise sdělila, že monitorovací zprávu bude koncipovat nikoli jako srovnání s loňským rokem, což byl princip dosavadních šesti výročních posudků, ale s existující legislativou EU, tedy s ideální situací členského státu. Pomine politickou část, která posudky vždy uváděla, vyhodnotí však ekonomický vývoj země a soustředí se na detailní popis připravenosti na členství v jednotlivých odvětvích.

Konkrétní body rozdělí na "neproblematické", "mírně problematické" a "znepokojivé"; podle barev to má být zelená, oranžová a červená. Právě na červené puntíky se pak zaměří členské státy, až se po novém roce začnou bavit o tom, zda vůči nováčkům v té či oné oblasti zavést ochranná opatření.