V úterý se s výsledky projektu seznámili představitelé Evropské komise a Evropské investiční banky, kteří na domě číslo 4 v Křenové ulici odhalili pamětní desku, připomínající tento úspěšný příklad pomoci unie Brnu. Cílem projektu byla modernizace sběrné kanalizace splaškových vod, která představuje významný krok k naplňování ekologických norem EU v České republice.

Peníze pomohly

"Zástupci EU dnes označili Brno za město, které má projekty tak dobře připravené jako málokteré město v unii. Zatím se nám skutečně daří projekty připravovat i realizovat. Právě dokončená etapa rekonstrukce kanalizace je toho příkladem. Nyní pokračuje další etapa, financovaná již z prostředků evropského fondu ISPA, připravuje se rekonstrukce spalovny, na kterou unie přispěje ze stejného fondu," řekl náměstek primátora Petr

Zbytek (ODS) a pochvaloval si, že město tentokrát k Eurům z Unie přidalo pouze necelých 30 miliónů korun na dokončení povrchových úprav parků a komunikací.

Práce pokračují

Díky modernizaci a rekonstrukci kanalizační sítě se snížily úniky a zvýšila se kapacita a propustnost sítě směrem do čističky odpadních vod v Modřicích, která je nyní rovněž v závěrečné fázi rekonstrukce (Opravu financuje Evropská banka pro obnovu a rozvoj).

Projekt se týkal tří vybraných úseků kmenové stoky C, budování odlehčovací komory ve Vlhké ulici a rekonstrukce staré paralelní stoky. S tím souvisela řada navazujících prací - přeložky stávajících sítí, domovních přípojek, pokládka nových povrchů vozovek, chodníků a parkové úpravy.