"Tento projekt velkou měrou přispěl k zefektivňování administrativy sociálního zabezpečení. A jsem si jistý, že i díky úspěchu tohoto projektu se posílila pozice České republiky v EU v tomto sektoru," uvedl chargé d'affaires Delegace Evropské komise v Praze Ralf Dreyer.

EU na projekt vyčlenila 600 tisíc eur a poskytla mu komplexní asistenci, která se mj. týkala informačních technologií, datové správy, vylepšení systému ochrany dat, technických a právních aspektů mezinárodní výměny dat sociálního zabezpečení a programování kalkulací penzí.

Aktivity pořádané v rámci projektu se soustředily i na finanční reformu a administrativu financí penzijního pojištění, školení v pojistné matematice a dohled na státní a doplňkové penzijní pojištění v ČR.

Twinnigovým partnerem ČSSZ byla německá regionální instituce penzijního pojištění LVA Westfalen (Landesversicherungsanstalt Westfalen).

Program PHARE je zaměřen na pomoc ČR v oblasti příprav vstupu do Evropské unie a twinning je jeho nedílnou součástí. Do současnosti bylo podle informací EK schváleno přes 90 twinningových programů v hodnotě přes 72 milionů eur. Celková suma z fondů EU schválená pro Českou republiku do dneška činí 1,615 miliardy eur (50 miliard Kč).