Budoucí členství Slovenska v Unii vítá 41 procent respondentů a odmítá 38 procent obyvatel alpské republiky. Rovným 13 procentům je to jedno a osm procent neuvedlo žádnou odpověď, případně neumělo odpovědět. Nejmenší podporu (39 procent) z pěti vybraných kandidátských zemí přisoudili Rakušané Polsku. Naopak až 60 procent dotazovaných vítá členství Maďarska a 56 procent začlenění Slovinska.

Češi prý rozbili monarchii

"Čím lépe poznají respondenti dané země, tím větší je souhlas (s jejich vstupem do EU)," řekl šéf ÖGfE Gerhard Bauer. V případě Česka však postoj Rakušanů ovlivňuje i otázka tzv. Benešových dekretů a jihočeské jaderné elektrárny Temelín, tedy témat, které v uplynulé době komplikovaly rakousko-české vztahy, dodal.

Odmítavý postoj ke vstupu Česka do EU někteří respondenti odůvodňovali také tím, že Češi "rozbili monarchii", tedy Rakousko-Uhersko.

Vstup ČR vítají stoupenci opozice

Vstup uvedených pěti zemí do Unie ve větší míře podporují muži než ženy. Pozitivně se k rozšíření EU staví také lidé s vyšším vzděláním a mladší Rakušané. Z hlediska sympatií k jednotlivým politickým stranám jsou největšími zastánci rozšíření unie příznivci opozičních Zelených.

Více než třetina (36 procent) z 1004 respondentů soudí, že vstup okolních kandidátských zemí do EU ohrožuje v Rakousku mnoho pracovních míst. Pouze osm procent lidí však v této souvislosti míní, že je ohroženo právě jejich místo v zaměstnání.