Ceny Nestatutární poroty 2007
Cena FIPRESCI: Prosté věci (Prostyje vešči), Rusko, 2006,režie: Alexej Popogrebskij
Pro pravdivý obraz posttotalitní společnosti v současném Rusku s pozoruhodnými hereckými výkony.
Cena FICC - Cena Dona Quijota: Severní blata (Mýrin), Island, Německo, 2006, režie: Baltasar Kormákur
Film zdařile ukazuje podmanivou a originální vizuální zkušenost neopakovatelných islandských reálií prostřednictvím působivého lidského dramatu. Na porotu zapůsobilo důvtipné vyžití žánru detektivního příběhu k vykreslení složitých sociálních témat spolu s vynikajícími hereckými výkony a výjimečnou filmovou kompozicí.
Cena Ekumenické poroty: Prosté věci (Prostyje vešči), Rusko, 2006, režie: Alexej Popogrebskij
Na pozadí současného Ruska se odehrává příběh složitého rozhodování mezi tím, co je správné a tím, co je pohodlné. Hlavní hrdina prožívá konflikty, pokušení, starosti a zmatky v osobním i profesním životě, ale nakonec je schopen se rozhodnout. ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ: Rozhovory s mým zahradníkem (Dialogue avec mon jardinier), Francie, 2007, režie: Jean Becker    Za kreativní zpodobení věčných lidských a univerzálních hodnot, které mohou obohatit náš současný svět, jako jsou čest, věrnost, přátelství, skutečná láska a úcta ke stvoření.
Cena Europa Cinemas Label: Třída (Klass), Estonsko, 2007, Režie: Ilmar Raag
Porota se rozhodla udělit cenu Europa Cinemas v Karlových Varech výše uvedenému filmu. Vzhledem k jeho neúprosné upřímnosti a naléhavosti, s níž nás oslovila jako publikum. Výkon režiséra tohoto filmu považujeme za pozoruhodnou analýzu hierarchie školního kolektivu a konfliktu sociálních rolí. Vynikající a přesvědčivé herecké výkony dokreslují často šokující realitu, s níž se setkávají studenti na celém světě.
Cena České televize - Nezávislá kamera: Ping-pong (Pingpong), Německo, 2006, režie: Matthias Luthardt
Za emocionálně silný portrét rodinných vztahů vyjádřený s hlubokým pochopením postav a působivým herectvím.
Cena NETPAC (Network for the Promotion of Asian Cinema): Kapela přijela (Bikur hatizmoret), Izrael, Francie, 2007, režie: Eran Kolirin
Za odvážný, poučený a povzbudivý způsob připomenutí důležitosti existence komunikačního mostu mezi arabskou a izraelskou kulturou na Blízkém východě za pomoci hudebních a filmových výrazových prostředků.