Na Vánoce se těší 86 procent lidí, 11 procent se na ně naopak netěší. Vánoce jsou naprostou většinu 94 procent respondentů především rodinnými svátky. Stále přežívají vánoční zvyky a tradice, alespoň některé dodržuje 85 procent oslovených. Více než polovina lidí vnímá Vánoce jako významné duchovní období (56 procent) a připomínají si narození Ježíše Krista (54 procent). Na půlnoční mši vyrazí na Štědrý den třetina respondentů. Téměř pětina oslovených se však Vánocích cítí osaměle.

Vánoce pro mě představují
  ano ne
rodinné svátky 94 5
připomenutí narození Ježíše 54 43
stres 30 69
čas osamění 17 82
čas obdarování blízkých 97 3
obavy z výdajů za dárky 47 51
Zdroj CVVM

Ježíšek zůstává tradiční postavou, která nosí dárky. Uvedlo to 92 procent respondentů. Pro pět procent populace přináší vánoční dárky někdo jiný. Například rodiče nebo babička.

Přes velkou propagaci a uplatnění v reklamách se neprosadil Santa Claus, který má jen o málo lepší pozici než za dob komunismu introdukovaný Děda Mráz

Vánoční dárky nosí
Ježíšek 94,4 % 
Santa Claus 0,3 %
Děda Mráz 0,2 %
Někdo jiný (rodiče, prarodiče) 5,5 %
Neví 1,6 %
zdroj CVVM

Ježíškovi přitom důvěřuje 85 procent lidí, zatímco Santovi jen 17 procent a Dědovi Mrázovi 19 procent oslovených respondentů.