K pokusu o prolezení komínem ho ovšem nevedla snaha dokonale natrénovat pro příslušníky lidského rodu poněkud svérázný způsob nadílky. Důvod byl zcela prozaičtější. Zabouchl si dveře a klíče zapomněl uvnitř. Domáhat se pomoci sousedů nebo blízkých mu bylo trapné. Jejich posměškům za svou roztržitost však čelit rovněž nechtěl.

A tak se inspirován Santou rozhodl, že cesta do pohodlí domova komínem je jediná a zaručeně správná. Netušil ovšem, že se po třech a půl metrech zaklíní a nebude moci pokračovat  v sestupu, o návratu do výchozí pozice ani nemluvě.

Ze zoufalé situace, jak informoval deník Washington Post, mu pomohli až hasiči se svou speciální technikou. K amatérskému Santovi spustili záchranný žebřík a pomalu ho znovu vytáhli na světlo. Co si o podobném počínání mysleli, nechali si pro sebe. Jsou koneckonců profesionálové a mlčení je součástí jejich povolání.