Z ankety, které se zúčastnilo 339 představitelů Santa Clause totiž vyplynulo, že chlapci a děvčátka se k nim zrovna přívětivě nechovají. Nejčastěji je poměrně surově tahají za vousy, popřípadě jim pěstmi rozbíjejí brýle. Některé se jim v rozrušení ze setkání s nadpřirozenou bytostí počurají na nohavice.

Všichni dotázaní připustili, že k nejhorším zážitkům patří škubání za vousy. Třem čtvrtinám dokonce bolest vhání slzy do očí. Těžko se jí však mohou vyhnout, protože jsou dobrovolnými členy sdružení, jež soustřeďuje Santy s výhradně pravým a přirozeným porostem brady a tváří.

Děti si přitom ani neuvědomují, že se dopouštějí něčeho nepatřičného. Samy o sobě soudí, že se vlastně chovají správně. Vždyť jenom chtějí získat Santovu pozornost, aby mu mohly svěřit, že byly po celý rok hodné a zaslouží si proto obrovskou  kupu dárků.