Jedovaté látky, jež tyto na pohled okouzlující rostliny obsahují, dokáží přinejmenším podráždit pokožku či sliznice. A pokud si caparti, jak je ostatně jejich dobrým zvykem, strčí lístky či stonky do pusy, může se dostavit nejen bolest břicha, ale i zvracení nebo průjem.

Hamburská organizace Das sichere Haus (Bezpečný domov) proto důrazně varuje rodiče, aby dávali zvýšený pozor na své potomky a raději je nenechávali s vánoční hvězdou o samotě.

Když je však nestačí uhlídat, nemusejí si hned zoufat. Při rozkousání malé části pryšce je třeba přimět dítě, aby hodně pilo. Pokud dojde k potřísnění pokožky, experti doporučují její řádné očištění. Dostane-li se šťáva do očí, je třeba ji vymývat tekoucí vodou po dobu alespoň deseti minut. Při jakémkoli příznaku otravy je však bezpodmínečně nutné povolat lékaře.